martes, 5 de abril de 2011

Revolució industrial

PER OBSERVAR:
1.- La sembradora, l’arada,la segadora i la trilladora.
2.- Les indústries, la mina de carbó i el ferrocarril.
3.- El carbó, perquè a la il•lustració podem observar el fum negre que surt de les diferents màquines.
4.- Els mitjans que s’utilitzaven anteriorment eren el carro de tracció animal i els vaixells de vela.

PER CONTESTAR
1.- Va consistir en un perfeccionament de l’agricultura i un auge de la industria durant els segles XVIII i XIX.
2.- La rotació de conreus, la introducció de nous productes i la difusió de noves màquines agrícoles.
3.- La màquina de vapor mou altres màquines a partir de l’energia del vapor de l’aigua. Permet produir més a més baix cost, afavorint així la industrialització.
4.- Es va aplicar al ferrocarril i al l de vapor.
5.- Es va trobar l’electricitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario