lunes, 25 de junio de 2012


A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS NOSTRES ALUMNES

Els informen que l’Escola de Música de La Miranda, sota la coordinació de la professora de música Srta. Bela , realitzarà classes de piano de nivell bàsic elemental, grau mitjà i grau superior, durant el proper mes de juliol, dins i fora de l’horari escolar.
En el cas d’estar interessats entreguin la pestanya adjunta a la secretaria de l’escola.

Rebin una cordial salutació.

Equip pedagògic d’Institució La Miranda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l’alumne/a...............................................................................................................
Curs.................. Telèfon de contacte....................................................................................


                    Data                                                          Signatura


A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS

Los informamos que la Escuela de Música de La Miranda, bajo la coordinación de la profesora de música Srta. Bela, impartirá clases de piano de nivel básico elemental, grado medio y grado superior, durante el próximo mes de julio, dentro y fuera del horario escolar.
Si estuvieran interesados les rogamos tengan la amabilidad de entregar la pestaña adjunta en la secretaría de la escuela.

Reciban un cordial saludo.

Equipo pedagógico de la Institución La Miranda


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del alumno/a
Curso .................. Teléfono de contacto ............................................... .....................................


                     Fecha                                              Firma

lunes, 26 de marzo de 2012

Diccionari de frases fetes


                                                                        Descarregar el Power Point

Remise des diplômes officiels DELF


Les élèves de La Miranda ont reçu le jeudi 15 mars, le Diplôme Officiel DELF auquel ils s'étaient présentés l'année dernière. Ce diplôme est délivré par le Ministère Français de l'Education Nationale et est valable dans le monde entier.
Nous félicitons tous les élèves qui se sont présentés à cet examen: leurs notes sont vraiement excellentes et ils ont démontré avoir un très bon niveau de français.
Nous les encourageons à continuer leur effort et, sous peu, à se représenter à l'examen du niveau supérieur.
Félicitations à tous les dipômés.

Los alumnos de La Miranda recibieron el pasado Jueves 15 de Marzo, el Diplôme Officiel DELF, al que se habían presentado el año pasado. Le Ministère Français de l'Education Nationale otorga estos diplomas que están  reconocidos en el mundo entero.
Felicitamos a todos los alumnos que se presentaron a este examen: todos  han otenido  unas notas realmente excelentes, demostrando el buen nivel de francés que han adquirido.
Les animamos a continuar con su esfuerzo y a presentarse, en un futuro no muy lejano al examen siguiente.
Felicidades a todos los diplomados.